Cukrzyca - kompendium wiedzy o cukrzycy

www.cukrzyca.akcjasos.pl

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • green color
 • blue color

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to) ->>

 

Advertisement

Cukrzyca

Polecane

Czytaj całość…
 
Edukator w cukrzycy PDF Drukuj Email
18.11.2013.
 

Opinie : 3582    

Ulubione : 192

Opublikowane w : Artykuły, Artykuły

Z danych uzyskanych od prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka, Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii (z 5 czerwca br.) wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje świadczenia ambulatoryjne w diabetologii w ponad 700 podmiotach i w każdej placówce powinien być zatrudniony edukator.

Obecnie tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego ma 246 pielęgniarek.

W ramach Narodowego Programu Walki z Cukrzycą na konferencji metodycznej Komisji ds. Edukacji tego Programu w 1998 r. w Łodzi opracowano zasady kształcenia edukatorów cukrzycy i przekazano do Ministerstwa Zdrowia.

24 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, którzy powołali Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, z zamiarem opracowania i złożenia do laski marszałkowskiej projektu ustawy o cukrzycy. Według PSD, w projekcie Ustawy powinny znaleźć się rozwiązania dotyczące finansowania m.in. systemu szeroko pojętej edukacji z wprowadzeniem zawodu "edukator".

Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia zatwierdził w lutym 2011 r. ramowy program kursu specjalistycznego dla edukatorów diabetologicznych. Jego celem było przygotowanie pielęgniarek i położnych do prowadzenia i koordynacji działań związanych z edukacją terapeutyczną. Program został opracowany w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

Co w programie kursu Edukator w cukrzycy?

Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy wynosi 120 godzin dydaktycznych, z czego zajęcia teoretyczne – 84 godzin (w tym 40 godzin zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych), a zajęcia praktyczne – 36 godzin (po 12 godzin w oddziale diabetologii dla dorosłych, dla dzieci oraz w poradnii ginekologicznej lub oddziale patologii ciąży).

Zgodnie z programem ramowym, w wyniku realizacji programu kształcenia kursu pielęgniarka/położna powinna:
- scharakteryzować cukrzycę jako chorobę cywilizacyjną,
- omówić zasady opieki diabetologicznej,
- prowadzić działania edukacyjne u osób z cukrzycą zgodnie z zasadami dydaktyki,
- różnicować metody działań edukacyjnych u osoby z cukrzycą w zależności od uwarunkowań: biologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, społeczno- kulturowych,
- dobierać i wykorzystywać metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w edukacji osób z cukrzycą,
- realizować aktualne programy edukacji pacjenta z cukrzycą typu 1 i z cukrzycą typu 2,
- rozpoznawać, planować, realizować, oceniać i dokumentować działania edukacyjne nad osobą z cukrzycą i jej rodziną,
- planować i prowadzić edukację kobiety ciężarnej z cukrzycą przedciążową oraz z cukrzycą ciążową,
- określać i wykorzystywać czynniki motywujące pacjenta do świadomego udziału w terapii oraz pomagać w akceptowaniu choroby,
- edukować pacjenta w zakresie zapobiegania powikłaniom w przebiegu cukrzycy i chorób współistniejących,
- wdrażać standardy i procedury edukacji terapeutycznej nad osobą z cukrzycą i jej rodziną,
- przygotować pacjenta z cukrzycą i jego rodzinę do samokontroli i samoopieki,
- współpracować z samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi, grupami wsparcia i samopomocy,
- organizować własne stanowisko pracy,
- uczestniczyć w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz w pracach organizacji naukowych i stowarzyszeń zawodowych.

W 2011 r. i 2012 r. na terenie całego kraju kurs specjalistyczny "Edukator w cukrzycy" ukończyło 674 pielęgniarek i położnych. Jak wynika z planów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, przedkładanych przez organizatorów do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, 17 organizatorów zaplanowało realizację 46 edycji ww. kursu na I i II półrocze 2013 r. Z Ewidencji Organizatorów wynika, że uprawnienia do realizacji ww. kursu posiada 34 organizatorów (stan na 26 września 2013 r.).

Nowe stanowisko w szpitalach


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 151, poz. 896) wprowadziło stanowisko edukatora do spraw diabetologii. Kwalifikacje wymagane odpracowników na stanowisku edukatora ds. diabetologii wymienione są w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z tym załącznikiem na stanowisku edukatora do spraw diabetologii może być zatrudniona osoba, która posiada:
- magisterskie wykształcenie pielęgniarskie i specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz 2-letnie doświadczenie zawodowe
- licencjat pielęgniarstwa i specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz 2-letnie doświadczenie zawodowe
- co najmniej średnie pielęgniarskie i specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz 2-letnie doświadczenie zawodowe
- inne magisterskie wykształcenie pielęgniarskie i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy oraz roczne doświadczenie zawodowe w ośrodku o profilu diabetologicznym
- licencjat pielęgniarstwa i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy oraz 5-letnie doświadczenie zawodowe w ośrodku o profilu diabetologicznym
- co najmniej średnie wykształcenie pielęgniarskie i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy.

W okresie przejściowym (do 2020 r.) rozporządzenie dopuszcza, że pracownik na stanowisku edukator ds. diabetologii nie będzie się legitymować specjalistycznym wykształceniem podyplomowym, ale musi mieć określony staż w ośrodku o profilu diabetologicznym.

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wśród warunków szczegółowcyh, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej wymienia, w diabetologii / diabetologii dla dzieci, pozostały personel - pielęgniarkę posiadającą doświadczenie w diabetologii lub specjalistę w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, lub po kursie specjalistycznym w dziedzinie edukator w cukrzycy – równoważnik co najmniej 0,5 etatu.

Przełożenie na kontrakty szpitalne przepisy ministerialne znalazły w postaci zarządzenia Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Zgodnie z Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w Polsce są 174 placówki oferujące stacjonarne leczenie diabetologiczne.

Z danych uzyskanych od prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka, Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii (z dnia 05.06.2013 r.) wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje świadczenia ambulatoryjne w diabetologii w ponad 700 podmiotach i w każdej placówce powinien być zatrudniony edukator.

Oprócz edukatorów są też specjalistki ds. pielęgniarstwa diabetologicznego


Obecnie tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego ma 246 pielęgniarek. 3 października do egzaminu państwowego po ukończonej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego planowało przystąpić 99 osób. Ostatecznie egzamin zdawało 98 osób i tylko jedna go "oblała".

- Bardzo cieszy nas fakt, że trudu organizacji kształcenia podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego podejmuje się coraz więcej ośrodków, które uzyskują pozytywną decyzję z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Organizatorzy podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego, którzy przygotowali obecnie zdających, to: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii (PFED), Ośrodek Konsultingowo-Szkoleniowy z Wrocławia i Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce - komentuje Alicja Szewczyk, przewodnicząca PFED.

Postulaty Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Deklarację w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą podpisali uczestnicy VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii (Warszawa, 9-10 grudnia 2011 r.). Deklaracja jest zobowiązaniem do podjęcia kompleksowych działań prowadzących do poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób chorych z cukrzycą w Polsce. Zdaniem sygnatariuszy Deklaracji kluczowy element tych działań stanowi implementacja do systemu ochrony zdrowia stanowiska edukatora ds. diabetologii. PFED przekazała Deklarację wszystkim instytucjom, organizacjom i strukturom, których pracownicy i działacze są zaangażowani w walkę z cukrzycą.

"Edukacja terapeutyczna w cukrzycy już 40 lat temu została uznana za równoprawny składnik całościowego leczenia tej choroby i element podstawowego schematu terapii. Uważamy zatem, że wprowadzenie do polskiego systemu ochrony zdrowia stanowiska edukatora ds. diabetologii da pacjentom szeroki dostęp do edukacji niezbędnej w terapii cukrzycy – a w rezultacie przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów diabetologicznych oraz redukcji powikłań cukrzycy, a także przyniesie duże oszczędności dla systemu ochrony zdrowia. Aby tak się stało, edukacja terapeutyczna w cukrzycy powinna być odrębnym świadczeniem kontraktowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zaś edukator ds. diabetologii – profesjonalistą zatrudnianym obligatoryjnie w placówkach medycznych określonego typu" - głosi stanowisko PFED z grudnia 2012 r.

PFED postuluje nie tylko zatrudnianie w placówkach medycznych (zarówno lecznictwa szpitalnego, jak i w opiece środowiskowej) pielęgniarek/położnych na stanowisku edukator do spraw diabetologii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r., ale też finansowanie usługi edukacyjnej jako odrębnego świadczenia kontraktowanego przez NFZ.

diabetologia.mp.pl

   
Cytat artykułu na stronie
Preferowane
Drukuj
Wyślij email
Powiązane artykuły
Zapisz do del.icio.us

Słowa kluczowe : cukrzyca, cukrzyca typu 2, stopa cukrzycowa, cukrzyca objawy, cukrzyca dieta, cukrzyca leczenie, diabetolog, dieta cukrzyka, cukrzyk, slodzik, aparat do mierzenia cukru, choroba trzustki, przeszczep trzustki, insulina, pen do insuliny, zycie cukrzyka, leki przeciw cukrzycy, objawy cukrzycy, paski do cukru, sport, slaby wzrok, porady dla cukrzykow, dzienniczek cukrzyka,


Komentarze użytkowników  RSS feed komentarz
 

Średnia ocena użytkownika

   (0 głos)

 


Dodaj swój komentarz
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować artykuły. Zaloguj się lub zarejestruj.

Żaden komentarz nie wystawionymXcomment 1.0.7.::.Polish Version - JoomlaPL.com Team © 2007-2014 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

R e k l a m a

Dla użytkowników

Użytkownik anonimowy może

 • przeglądać treść serwisu
 • wyszukiwać treść
 • dodawać filmy
Zarejestrowani użytkownicy mogą
 • dodawać tematy do obserwowanych
 • komentować wszystkie elementy serwisu
 • dodawać ogłoszenia
 • pisać artykuły
 • dodawać zdjęcia
 • wysyłać wiadomości z portalu

Współpraca

Magazyn PEN

Check Google Page Rank


Video

Cukrzyca - nie musisz jej mieć from SPZSŻ Poznań on Vimeo.

Internetowe Konto Pacjenta

Psycholog on-line

Jeśli przeżyłeś tragedię i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Jeśli masz jakikolwiek problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić. Jeśli stoisz przed podjęciem ważnej decyzji i chciałbyś lepiej poznać siebie i swoje potrzeby i upewnić się w obranym kierunku Twojego życia, napisz do naszego psychologa on-line

Porady naszego psychologa udzielane są bezpłatnie.

Facebook

R e k l a m a

Statystyka


Ostatnie komentarze

Jak się odżywiać w cukrzycy ?
byłem zdruzgotany bo dowiedziałem się że mam bardzo silną cu...
03/09/09 22:28 Więcej...
przez Mirek

Rozpoznanie cukrzycy
choroba
:? czesto chce mi sie pic spac jestem oslabiona nic mi sie n...
26/04/09 16:25 Więcej...
przez magda

Naukowcy wyjaśniają rolę genu ...
Czy dobrze rozumiem, że wyleczenie cukrzycy typu 1 jest możl...
23/04/09 21:06 Więcej...
przez mamma

Leczenie cukrzycy dietą
Czy dieta-cud istnieje?!
http://www.youtube.com/watch?v=AhJlli6Z15U&feature=PlayList&...
18/04/09 09:18 Więcej...
przez Seba

Naukowcy wyjaśniają rolę genu ...
A co z kanadyjskimi myszami?!
Przypominam sobie artykuł sprzed ponad roku o kanadyjskich n...
18/04/09 09:14 Więcej...
przez Seba